Hoppa till innehåll

Saab signerar underhållskontrakt på telenät

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har signerat ett kontrakt på underhåll av Försvarsmaktens telenät 2017-2018. Kontraktet har tecknats med Försvarets Materielverk och gäller bland annat projektering, installation och driftsättning. Kontraktet undertecknades i juni 2017.

– Det här kontraktet är viktigt för oss på Saab i Arboga. Vi fortsätter att vara supportleverantör av Försvarsmaktens telenät som är ryggraden i Försvarsmaktens samlade kommunikation, vars funktion är vital för Sveriges säkerhet – i fred, kris och krig. Kontraktet innebär att vi fortsätter utveckla våra resurser och stärker vår position inom kommunikationsområdet, säger Jessica Öberg, chef för affärsenhet Networks and Public Safety inom affärsområde Support & Services, tillika platschef på Saab i Arboga.

Saab har lång och bred erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens telenät och har sedan dess tillkomst på 1960-talet deltagit i uppbyggnad och vidmakthållande av telenätet. Arbetet som Saab utför rör allt från design och anskaffning till installation, test, drift, underhåll och utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.