Hoppa till innehåll

Saab presenterar nytt motmedelssystem för Gripen, #Saabgroup

First serial produced Swedish Gripen E.

Saabs erbjudande till Finland inkluderar avancerade elektroniska motmedelssystem bestående av en nyutvecklad robot och en störkapsel för elektronisk attack.

Saabs erbjudande till Finlands stridsflygsupphandling omfattar både stridsflygplanet Gripen E/F och det flygburna radarsystemet GlobalEye AEW&C.

Som en del av Gripens E/F:s elektroniska motmedelskapacitet presenterar Saab nu utveckling av ett nytt robotbaserat elektroniskt motmedelssystem, Lightweight Air-launched Decoy Missile. Roboten och den nya elektroniska attackkapseln, som Saab inledde flygtester med under 2019, kommer att säkerställa att finländska piloter skyddas mot fientliga radarsystem och missiler.

Den nya roboten kommer att vara ett mycket kapabelt kompletterande elektroniskt motmedelssystem för de mest krävande uppdragen. Roboten kommer att fungera som en förstärkning eftersom den minskar det antal robotar och flygplan som krävs för att genomföra ett uppdrag. Roboten kan störa eller skapa falska mål för fientlig invisning, följning, eldledning och luftburen radar.

– Vårt erbjudande till Finland, där Gripen E/F och GlobalEye kombineras, kommer att skydda Finlands befolkning och gränser, och ge både en omfattande situationsmedvetenhet och en avskräckande effekt.

– Den robot vi presenterar idag kommer att utgöra en kraftfull utökning av Gripen E/F:s inbyggda elektroniska attackkapacitet.

Den nya roboten, som i stor utsträckning har utvecklas i Finland, kommer ytterligare att stärka vårt erbjudande till Finland, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Utvecklingen av den nya roboten innebär att Saab kommer att anställa fler högkvalificerade medarbetare på Saab Technology Centre i Tammerfors. Saab har redan etablerat ett djupgående tekniskt samarbete med Aalto-universitetet, där mer än 10 forskningsprojekt pågår inom områdena avancerade sensorer och artificiell intelligens.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Twitter: @Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.