Hoppa till innehåll

Saab öppnar center för framtida stridsflygförmåga i Storbritannien

Saab ska öppna ett nytt center för framtida stridsflygsförmåga i Storbritannien. Centret blir ett nav för Saabs deltagande i FCAS-programmet (Future Combat Air Systems).

Saab har åtagit sig att bygga en långsiktig relation med Storbritannien kring FCAS genom att initialt investera 50 MGBP. Storbritannien och Sverige undertecknade samförståndsavtal (MoU) för FCAS-samarbete i juli 2019. Saab leder Sveriges FCAS industriella deltagande i nära samarbete med Sveriges försvarsdepartement.

Saab planerar kontinuerligt för framtida utveckling inom varje produktområde. Stridsflyg är ett område som är viktigt för Saabs långsiktiga tillväxtstrategi. Saab tar i och med dagens besked ett viktigt kliv framåt kring utveckling av systemintegration och avancerade tekniker inom stridsflyg.

  • Stridsflyg är en viktig del av Sveriges försvarsförmåga och definieras i Sverige som ett nationellt säkerhetsintresse. FCAS-programmet säkerställer att tekniken och kapaciteten finns på plats för att stödja kontinuerliga uppgraderingar av Gripen E under decennier framöver, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.
Micael Johansson, President and CEO of Saab.
Micael Johansson, VD och Koncernchef Saab
  • Saab tog beslutet om att skapa ett nytt FCAS-center så att vi kan vara närmare våra industripartners och myndigheter i FCAS-samarbetet. Detta center betonar vikten av både FCAS och Storbritannien för Saabs framtid, säger Micael Johansson.

Platsen där Saab ska förlägga FCAS-centret övervägs för närvarande. Medarbetarna kommer initialt att utgöras av ingenjörer från Sverige som arbetar tillsammans med andra industriella deltagare på olika FCAS-relaterade projekt. Centret utgör en del av Saabs långsiktiga plan för den brittiska marknaden som innebär att utveckla förmågor i landet, investera i forskning och utveckling samt att bygga immateriella rättigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.