Hoppa till innehåll

Saab och Försvarshögskolan tecknar samarbetsavtal

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Försvarshögskolan tecknar ett samarbetsavtal för att gemensamt stärka utbildning, forskning och innovation inom exempelvis säkerhet, skydd och beredskap samt och ledning och styrning.

Avtalet mellan Saab och Försvarshögskolan ska bidra till ökad kompetens inom båda organisationerna. Försvarshögskolan har internationellt hög kompetens inom omvärlds- och systemanalys och bidrar med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på försvarsstrategiska frågor. Saab bidrar med industritillämpning av forskning och innovation samt med erfarenhet och internationellt framstående kunskap om systemintegration.

– Samarbetet mellan Saab och Försvarshögskolan fördjupar vår kompetens inom forskning och innovation kopplat till de behov av säkerhet och försvar som våra kunder runt om i världen har. Innovativa företag som vill växa, behöver täta samarbeten med universitet och forskningsinstitutioner, säger Håkan Buskhe, Saabs VD.

Samarbetet kommer att omfatta ett brett spektrum av områden, exempelvis ledningsvetenskap, militärteknik, krishantering och säkerhet, samhällets skydd och beredskap, omvärldsanalys samt internationell och nationell samverkan. Framtidens innovationssystem inom olika områden är också intressant för båda parter.

– Det gläder mig att Saab och Försvarshögskolan har skrivit detta historiska ramavtal. Vi hoppas att vi kommer att ha ett stort utbyte inom flera områden och där vi båda kan bidra till varandras framtida utveckling, säger Romulo Enmark, rektor för Försvarshögskolan.

Samarbetsavtalet mellan Saab och Försvarshögskolan skapar också möjlighet till ett betydelsefullt utbyte mellan akademi och näringsliv. Redan i dag finns medarbetare med en fot i varje organisation. Detta kan vidareutvecklas inom ramen för det nya avtalet och inom gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
Kontaktperson Försvarshögskolan:
Anneli Lindstedt
Kommunikationschef
070-2519720
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.