Hoppa till innehåll

Saab och Damen erbjuder Tamandaré-korvetter till Brasilien, #Saabgroup

Saab och Damen Schelde Naval Shipbuilding samverkar för att erbjuda fyra korvetter i klassen Tamandaré till Brasiliens flotta. Saab och Damen är ledande leverantörer av marina lösningar.

I lösningen som offereras till Brasiliens flotta ingår Saabs världsledande stridsledningssystem 9LV Combat Management System (CMS). 9LV är det modernaste och mest beprövade stridsledningssystem med öppen arkitektur som finns på marknaden idag. Systemet är flexibelt och lätt att integrera med moduler från tredje part och högpresterande utrustning för marina uppdrag. Saab har levererat mer än 300 9LV-system till flottor runt om i världen.

Damen kommer att ansvara för leverans av fartyget Sigma 1051, som anpassas enligt kundens behov.

I projektet ingår, utöver ett omfattande tekniköverföringsprogram, partnerskap med lokala företag vilket kommer att gynna den inhemska brasilianska försvarsindustrin. Saab och Damen är pålitliga långsiktiga samarbetspartners och ser fram emot att offerera det gemensamma erbjudandet till Brasilien.

  • Saab ser fram emot att samarbeta tillsammans med Damen och lokala företag inom CCT-programmet för Tamandaré-korvetterna. Vi tror att vårt erbjudande möter den brasilianska flottans behov, och industrisamarbete och tekniköverföring är viktiga delar av vårt sätt att bedriva affärer, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.
  • Damen stödjer gärna den brasilianska flottan i arbetet med att skydda den marina arenan mot befintliga och framtida hot och utmaningar. Vi ser fram emot att konstruktivt delta i den här processen, säger Richard Keulen, chef för Naval Sales inom Damen. Våra produkter är mycket väl lämpade för att integreras med Saabs lösningar.

Saab, Damen och andra samarbetspartners kommer att delta vid mässan RIDEX (Rio International Defence Exhibition) i Rio de Janeiro i Brasilien 27- 29 juni vid Pier Mauá i en gemensam monter vid area D24.

Mer information om samarbetet mellan Saab, Damen och övriga partners kommer att tillkännages under mässan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.