Hoppa till innehåll

Saab och Damen erbjuder nya ubåtar till Nederländerna, #Saabgroup

Saab och det nederländska varvet Damen Shipyards Group har inlett ett samarbete i syfte att utveckla en ubåt för globala uppdrag för det nederländska ubåtsprogrammet Walrus Replacement Programme (WRES). 

Partnerskapet presenterades idag vid en gemensam presskonferens på den internationella marina försvarsutställningen Euronaval i Paris.

– För att ersätta ubåtarna i Walrusklassen krävs ett unikt tillvägagångssätt. Svensk modulär konstruktion och produktion i kombination med nederländsk varvstradition sammanför de kompetenser som krävs för att erbjuda en säkerställd operativ kapacitet, sade Gunnar Wieslander, Senior Vice President och chef för affärsområdet Kockums hos Saab.

– Resultatet av samarbetet blir en kundanpassad ubåt för globala uppdrag. Den nya ubåten kommer säkerställa att den nederländska flottan fortsätter att spela en viktig roll både i europeiska och globala farvatten, sade Hein van Ameijden, vd för Damen Schelde Naval Shipbuildning.

The Expeditionary Submarine. Saab and Damen in a unique partnership to secure Dutch submarine capability in developing a truly expeditionary submarine.

Ubåten, anpassad för globala uppdrag, bygger på svenska A26 och utnyttjar erfarenheterna från de svenskdesignade ubåtarna i Collinsklassen som nu är i tjänst i den australiska flottan.

Dessutom kommer ubåtarna som ersätter Walrusklassen att dra nytta av de operativa erfarenheterna från uppgraderingen av den svenska flottans ubåtar i Gotlandsklassen. Som ett resultat kommer ubåtarna att utrustas med den senaste tekniken samtidigt som de drar nytta av riskreducering från tre olika ubåtsklasser. Saab och Damen kan på så sätt skapa en av de modernaste ubåtarna med luftoberoende framdrivning (Air Independent Propulsion, AIP) i världen. Om ubåtarna väljs kommer de att utvecklas i samarbete med kunden med hjälp av en kostnadsstyrd metod.

Produktionsmetoden innebär att sektionerna tillverkas i Sverige och att sammansättning sedan sker i Vlissingen i Nederländerna. Saab och Damen har säkerställt ett samarbete med många nederländska företag vilket kommer att stärka den ubåtskompetensen i Nederländerna.

Samarbetet sträcker sig bortom det nederländska ubåtsprojektet då de två företagen ser en växande marknad för den här typen av avancerade konventionella ubåtar.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.