Hoppa till innehåll

Saab och brittiska försvaret förlänger träningskontrakt

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och det brittiska försvarsdepartementet har undertecknat en 3-årig förlängning av ett kontrakt som omfattar ett helhetsåtagande för tjänster och simulatorer inom taktisk träning (Tactical Engagement Simulation, TES). Kontraktet uppgår till MSEK 210.

Saabs mångsidiga och mobila system används av den brittiska armén för träning av soldater på olika platser i världen. Dessa övningar på bataljonsnivå är ett viktigt led i utbildningen inför större förbandsövningar. En del av kontraktet innehåller ett program för uppgradering för att säkerställa att systemet ligger i framkant av Saabs erbjudande inom träning och simulering.

”Sedan 2009 har våra tekniker och träningspersonal medverkat och samarbetat med den brittiska armén och levererat support för upp till sju övningar per år. Saab ser denna kontraktsförlängning som en bekräftelse av en stark relation med den brittiska armén och försvarsdepartementet” säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

Saabs högteknologiska träningssystem simulerar effekten av direktverkande och indirekt eld. Med hjälp av radiokommunikation och sensorer följer man fordonens och soldaternas rörelser på individnivå i realtid. All data spelas in och sammanställs för direkt utvärdering efter övningen. Detta innebär att man kan göra en objektiv bedömning och utvärdering av militära enheter innan de tjänstgör i skarpa uppdrag.

Saabs helhetsåtagande innebär också att tillhandahålla infrastruktur, kommunikationsutrustning och supportpersonal som kan levereras över hela världen inom några veckor. Systemet är också kompatibelt med tidigare levererade simulatorer till brittiska armén och andra kunder vilket möjliggör multinationella övningar.

”Vi är mycket glada över detta kontrakt. Fortsatt brittisk investering i systemet och Saabs satsning på utveckling understryker det viktiga kravet på mobila och flexibla träningslösningar”, säger Andrew Walton, chef för Saabs marknader i Storbritannien och Irland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.