Hoppa till innehåll

Saab levererar uppgraderad ubåt i Gotlandsklass till FMV

Saabs ubåt HMS Uppland
HMS Uppland
Ubåt

Sista provturen efter HTM

Saab har idag, onsdag den 16 december, levererat den andra av två ubåtar i Gotlandsklass till Försvarets materielverk (FMV) efter omfattande uppdatering.

Saab har genomfört en så kallad halvtidsmodifiering av HMS Uppland, vilket innebär en genomgång för att säkerställa ubåtens operationella tillgänglighet. Vidare har ubåtens befintliga system uppdaterats och nya har installerats för att tillföra ytterligare förmågor. HMS Uppland överlämnades till FVM vid en ceremoni på Karlskronavarvet.

HMS Uppland är den andra ubåten i klassen som har genomgått en större förändring och åter är operationell.

Hans Egonsson FMV och Magnus Johansson Saab

– Gotlandsklassen har ett internationellt rykte som många andra ubåtar skulle önska sig, med en smygförmåga och uthållighet utöver det vanliga. Sveriges förmåga att utveckla ubåtar i världsklass beror på ett starkt samarbete mellan industrin, FMV och Marinen. Vi på Saab är stolta över att den senaste spetsteknologin inom undervatten nu finns på både HMS Uppland och HMS Gotland, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Kockums.

Gotlandsubåtarna byggdes under åren 1990-1997. Klassen består av tre ubåtar som samtliga tidigare har genomgått enklare modifieringar under den första delen av deras livstid. HMS Gotland var den första att genomgå en halvtidsmodifiering och överlämnades av Saab i maj 2020. Ubåten delades i två delar för att kunna göra större förändringar.

HMS Uppland har fått 50 nya system installerade eller modifierade, varav 20 nya som i framtiden kommer att användas i nästa generations ubåtar av Blekinge-klass (A26). Det innebär till exempel andra möjligheter att analysera sin omgivning med en så kallad optronisk mast som ersätter det traditionella periskopet och tillhörande ledningscentral.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab