Hoppa till innehåll

Saab levererar marksäkerhetssystem till Zagreb International Airport

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts ut av Croatia Control Ltd. att installera sitt Advanced-Surface Movement Guidance & Control System (A-SMGCS) på Zagreb International Airport.

Saab kommer att leverera en helt integrerad A-SMGCS-lösning inklusive hårdvara, mjukvara och tekniska tjänster. I marksäkerhetssystemet, som kommer att användas för övervakning, ingår en rad av Saabs senaste generation av sensorer för multilateration, samt SR-3, Saabs radarsystem för markövervakning.

Saabs A-SMGCS samlar in övervakningsdata från sensorer för multilateration och SR-3 för att lokalisera och identifiera alla flygplan som rör sig på flygplatsens markområde. Övervakningsdatan integreras med Saabs algoritmer för att upptäcka och varna vid säkerhetskonflikter genom att ge flygledare avancerade, synliga och hörbara, varningar vid potentiella intrång på landningsbanorna.

– Saabs lösning för Zagreb International Airport kommer att ge en förbättrad lägesbild och kommer även att öka säkerheten och kapaciteten på landningsbanan samt bidra till det viktiga moderniseringsprojektet. Vi strävar efter ett långsiktigt partnerskap med Croatia Control både idag och i framtiden, säger Mike Gerry, chef för affärsenheten Air Traffic Management inom Saabs affärsområde Surveillance.
Upphandlingen ligger i linje med Croatia Controls fokus på modernisering av flygledningssystemen på Kroatiens största och mest trafikerade internationella flygplats.

– Implementeringen av A-SMGCS-lösningen är ett led i vår strategi att ständigt utvecklas. Vi är djupt engagerade i att implementera moderna lösningar för flygtrafikledning för att uppnå EU-kommissionens mål om Single European Sky (SES). Det är glädjande att EU-kommissionen uppmärksammat detta som ett viktigt projekt som också är delfinansierat via Connecting Europe Facility (CEF), säger Dragan Bilac, generaldirektör vid Croatia Control Ldt.

Saabs expertis inom flygtrafikledning spänner över övervakningssensorer, automatisering av flygtrafikledning, gemensamt beslutsfattande och digitala torn. Saabs lösningar är betrodda av leverantörer av flygtrafikledningstjänster, flygplatser och flygbolag på sex kontinenter och på mer än 100 platser i 45 länder. Som ledande global partner och helhetsleverantör av beprövade ATM-lösningar kan Saab omvandla verksamheter, förverkliga nyskapande idéer och hjälpa intressenterna under hela processen från konceptformulering till långsiktig support.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
http://www.saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.  

Croatia Control Ltd.
Marina Haluzan, Information and PR Adviser
+385 1 6259 400
glasnogovornica@crocontrol.hr
http://www.crocontrol.hr

Följ dem på facebook: @croatiacontrol
Croatia Control Ltd (CCL) is a state-owned limited liability company providing air navigation services, pursuing the basic principle of a high level of air traffic safety. In compliance with the Single European Sky framework, CCL has been certified for the provision of ATS, CNS, AIS and MET services.