Hoppa till innehåll

Saab levererar fartygsledningssystem till ubåtarna i Collins-klassen, #Saabgroup

HMAS Dechaineux, HMAS Waller and HMAS Sheean conduct manouevres in Cockburn Sound.

Mid Caption:

Cockburn Sound, near Rockingham Western Australia was busier than usual as three submarines on a variety of activities were in close proximity for a short time. HMAS Dechaineux was departing for deployment whilst HMAS Waller, who recently completed a scheduled maintenance period was undertaking post maintenance trials. HMAS Sheean, who has recently returned from Naval exercises on the east coast of Australia, was once again departing to conduct a variety of activities in the WAXA.

Saab har tecknat ett kontrakt med ASC om att leverera ett uppdaterat ISCMMS-system (Integrated Ship Control Management and Monitoring System) till fyra av den australiska flottans ubåtar i Collins-klassen. Kontraktet är värt 24,2 miljoner AUD (cirka 150 MSEK).

Saab har tecknat ett kontrakt med ASC om att leverera ett uppdaterat ISCMMS-system (Integrated Ship Control Management and Monitoring System) till fyra av den australiska flottans ubåtar i Collins-klassen. Kontraktet är värt 24,2 miljoner AUD.

ISCMMS är ett helt integrerat system för hantering av ubåtens framdrivning, manövrering, kraftgenerering och övriga funktioner. Leveransen enligt kontraktet omfattar uppdaterad maskinvara och reservdelar vilket behövs för att de australiska ubåtarna fortsatt ska kunna operera i regionen med fullt bibehållen prestanda.

– Saab Australia har arbetat med att utveckla konstruktionen, programvaran och maskinvaran för det uppdaterade ISCMMS-systemet under det första skedet av projektet, och efter det framgångsrika arbetet införs nu systemet enligt kontraktet för de återstående ubåtarna i flottan. Saabs design- och produktionsarbete har genomförts i Australien av mer än 50 personer från Saab och lokala underleverantörer, säger Andy Keough, VD för Saab Australia.

Under det första skedet av projektet levererades uppdaterad maskinvara och programvara för ISCMMS som utvecklats av Saab till ASC, den australiska huvudentreprenören för plattformarna i Collins-klassen. Ett team från ASC integrerade systemet i HMAS Collins, med HMAS Waller på tur senare i år.

ASC ska integrera det nya systemet i de kvarvarande ubåtarna med början 2019, i samband med planerade underhållsperioder.

– Vi ser fram mot ett nära samarbete med Saab under utförandet av den sista fasen i det här omfattande uppgraderingsprogrammet. Projektet demonstrerar den höga andelen lokala industrier och det omfattande lokala samarbetet under arbetet med att upprätthålla Australiens självständiga ubåtsförmåga, ubåtarna i Collins-klassen, berättar Stuart Whiley, VD för ASC.

Saab Australia är Australiens ledande företag inom systemintegration och har levererat operativa system och support till den australiska flottan i mer än 30 år.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.