Hoppa till innehåll

Saab levererar CBRN-utrustning till INTERPOL, #Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om att leverera särskilt anpassad CBRN-provtagningsutrustning (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) och en certifierad transportbehållare till INTERPOL:s avdelning för förebyggande av bioterrorism.

Enligt avtalet med INTERPOL:s avdelning för förebyggande av bioterrorism ska Saab leverera totalt sex provtagningsenheter. Dessa enheter ska användas i fält för att bekämpa bioterrorism.

Leveransen omfattar även en certifierad transportbehållare konstruerad för säker transport av CBRN-prover och annat riskmaterial från fält till laboratoriet. Leveranserna kommer att genomföras i mars 2017.

– Med den här beställningen stärker Saab ytterligare sin ställning som leverantör av avancerade CBRN-lösningar, samtidigt som företaget bidrar till ökad beredskap och säkerhet för människor och samhällen.

Saabs CBRN-utrustning ger räddningspersonal alla verktyg de behöver för att genomföra effektiv, korrekt och säker insamling i fält, och säker transport, av alla typer av giftigt material, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Bioterrorism syftar till skadlig användning av bakterier, virus eller biologiska gifter för att hota eller skada människor, djur eller jordbruk. Det finns ett antal terroristgrupper som visat sig beredda att använda biologiska material som vapen.

Saab erbjuder en komplett CBRN-lösning för att skydda människor och säkerställa den operativa förmågan. Tidiga varningar till enheter och personal är en nyckelfaktor för att begränsa CBRN-hot. Med Saabs integrerade lösningar får CBRN-specialister och beslutsfattare effektiva verktyg för att upptäcka och identifiera en lång rad hot, tillsammans med det stöd som behövs för snabb och noggrann tidig varning. Saab hjälper kunder att utvärdera och integrera deras CBRN-förmåga. Saabs CBRN-lösningar omfattar system för Automatic Warning and Reporting (AWR), provtagningsutrustning, certifierade transportförpackningar samt en rad tjänster, CBRN-utbildningar och supportlösningar för individuellt skydd.

INTERPOL är världens största internationella polisorganisation med 190 medlemsländer. INTERPOL:s enhet för förebyggande av bioterrorism samarbetar med polis, sjukvård, den akademiska världen och industrin för att bekämpa bioterrorism. Under de senaste åren har INTERPOL ökat sin kapacitet för att hjälpa medlemsländerna minimera och motverka hot från bioterroristattacker och införa effektiva motåtgärder som del av en global säkerhetsstrategi. INTERPOL:s enhet för förebyggande av bioterrorism kommer främst att använda Saabs CBRN-produkter för att utbilda de olika medlemsländerna.

Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
http://www.saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.