Hoppa till innehåll

Saab lanserar nästa generations sjömålsrobot: RBS15 Gungnir

Saab presenterar idag nästa generations sjömålsrobot: RBS15 Gungnir, som visas upp för första gången på Farnborough International Airshow 2018.

Kustområdena i Östersjön ligger till grund för RBS15-robotfamiljen, som har konstruerats för de mest krävande miljöer och kunder. Kustmiljön innebär redan otaliga hot, och allt eftersom konfliktscenariona utvecklas måste de olika försvarsmakterna stärka sin kapacitet. Här är RBS15 Gungnir är lösningen.

Det nya systemet fortsätter på RBS15-missilens tradition av robust och autonom förmåga att hanteras i alla väderförhållanden, men använder även en ny konstruktion som möjliggör utveckling.

– RBS15 Gungnir finns i både luft- sjö- och markbaserad konfiguration och erbjuder en ökad förmåga jämfört med andra robotar på marknaden. Med en förbättrad räckvidd till över 300 km och mycket avancerad radarmålsökare ger den användaren möjlighet att anfalla alla slags mål under alla förhållanden, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

En viktig funktion hos det nya systemet är möjligheten att anfalla mål från luften, förutom från marken och till sjöss. Detta stärker förmågan att genomföra samordnade attacker med flera robotar mot ett brett spektrum av mål. Systemet har dessutom kapacitet att bekämpa ett stort antal mål till sjöss och till lands.

Medan RBS15 Mk3 levererar förmågorna som nationer behöver idag, kan RBS15 Gungnir integreras med redan existerande infrastruktur för att uppfylla morgondagens behov. Systemet är bakåtkompatibelt, vilket innebär att en investering på Mk3 idag öppnar upp för en smidig övergång till Gungnir i framtiden.

Kontraktet om att utveckla och tillverka nästa generations RBS15 tecknades med Försvarets materielverk (FMV) i mars 2017 och uppgick till 3,2 miljarder SEK. Nästa generation av RBS15 kallas Gungnir. Leveranserna ska genomföras under perioden 2017–2026. Kontraktet om tillverkning av ytterligare robotar tecknades med FMV i april 2017. Det här kontraktet uppgick till 500 miljoner SEK, och leveranserna ska genomföras från och med mitten av 2020-talet.

RBS15-robotserien tillverkas gemensamt av Saab och Diehl Defence GmbH & Co. KG. Roboten används av olika flottstyrkor, kustbatterier och flygvapen från Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Kroatien, Thailand och ett anonymt land.

Namnet Gungnir härstammar från den nordiska mytologin och refererar till Odens spjut som aldrig missar sitt mål. Gungnir är det övergripande namnet på systemet medan roboten i det flygbaserade systemet heter RBS15 Mk4 Air.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.