Hoppa till innehåll

Saab har emitterat 4-årigt FRN-lån

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab (SAAB B) har den 3 september 2015 emitterat en 4-årig Floating Rate Note (FRN) under befintligt Medium Term Note-program (MTN). FRN-lånet är på MSEK 575 med förfallodatum 10 september 2019. Saab har nu emitterat obligationer motsvarande programmets totala storlek om SEK 3 miljarder.

Syftet med transaktionen är att lösa kortsiktig finansiering, vilket är i linje med Saabs långsiktiga finansieringsstrategi för verksamheten.
Villkoren för emissionen är 3 månaders STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) + 120 räntepunkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2015 kl. 12.00.