Hoppa till innehåll

Saab har emitterat 3-åriga MTN-lån

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab (SAAB B) har den 13 oktober 2015 emitterat 3-åriga MTN-lån om totalt MSEK 350 med förfallodatum den 10 december 2018.

Emissionen är uppdelad på en Floating Rate Note (FRN) om MSEK 200 och en fastränteobligation på MSEK 150. Programmets totala storlek är SEK 6 miljarder och Saab har nu emitterat obligationer uppgående till SEK 4,15 miljarder.
Syftet med transaktionen är att lösa kortsiktig finansiering, vilket är i linje med Saabs långsiktiga finansieringsstrategi för verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015 kl.15.00.