Hoppa till innehåll

Saab förenklar krishantering för Post- och Telestyrelsen, #Saabgroup

Saab har mottagit en order från Post- och Telestyrelsen avseende det nyutvecklade informationssystemet Navet. Navet ger krishanterande myndigheter en samlad lägesbild för bredband, fast och mobil telefoni.

Navet sammanställer information om driftstörningar för bredband, fast och mobil telefoni och har utvecklats av Saab i Växjö. Avtalet med Post- och Telestyrelsen innebär att Saab tar ett helhetsansvar för förvaltning och vidareutveckling av Navet under tre år.

– Tack vare Saabs långa erfarenhet och kompetens inom området har vi kunnat utveckla Navet, som kommer att vara ett säkerhetskritiskt system för det alltmer digitaliserade och sårbara svenska samhället, säger Jessica Öberg, chef för Saabs affärsområde Industrial Products and Services.

En störning i samhället, som exempelvis en större brand eller storm, ställer höga krav på snabb, uppdaterad och tillförlitlig information om läget, för att användarna av systemet ska ta rätt beslut. Användarna är olika aktörer inom svensk krishantering som myndigheter, kommuner, länsstyrelser och privata aktörer. Alla de större teleoperatörerna samt ett flertal stadsnät är anslutna till Navet. Informationen överförs även med automatik till flera andra lägesbilder till exempel till SOS Alarms webb- och apptjänst SOS.nu.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.