Hoppa till innehåll

Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen

Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta framtida utveckling av Gripensystemet. Ordern avser verksamhet mellan den 1 april 2021 och 31 december 2022. Ordervärdet uppgår till 998 MSEK.

Beställningen från FMV är en förlängning av befintligt avtal och möjliggör fortsatt utveckling av Gripensystemet för det svenska försvaret och andra Gripenanvändare i världen. Ordern inkluderar drift och support av provflygplan och avancerade verktyg, såsom riggar, simulatorer. Provflygplan tillsammans med dessa verktyg används för verifiering och validering när Saab utvecklar nya framtida förmågor för Gripen C/D och Gripen E, men även vid uppgraderingar i befintliga system.

– Gripen är utvecklad för kontinuerlig uppgradering för att möta dagens och framtidens hotbild, något som vi många gånger visat prov på. För att möjliggöra fortsatt utveckling krävs avancerade verktyg som är enkla att operera, kostnadseffektiva att underhålla och snabba att konfigurera mot nya förmågor. Den här beställningen tillser att vi uppfyller alla de kraven – så att Gripen fortsätter att ligga i framkant, både idag och i framtiden, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Arbetet kommer främst att bedrivas på Saabs anläggningar i Linköping, Göteborg, Järfälla, Arboga och Växjö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies

LinkedIn: Saab Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.