Hoppa till innehåll

Saab får order på självskyddssystem för fordon

LEDS 50 self prtection system

Saab har fått ett kontrakt på företagets senaste avancerade självskyddssystem för fordon, LEDS-50 MK2. Kontraktet är värt 48 MSEK. Kundens namn kommer inte att offentliggöras.

LEDS-50 MK2 ger ett utökat skydd för fordon och besättning genom att detektera senaste generationens laserhot och automatiskt vidta motåtgärder för att undvika att fordonet blir träffat.

Beställningen är ett viktigt genombrott för Saab på marknaden för fordonsburna självskyddssystem, eftersom det är den första ordern för företagets senaste version av skyddslösning för fordon. Detta är extra betydelsefullt eftersom det bekräftar att produkten är attraktiv på den internationella marknaden.

LEDS-50 MK2 ger en betydande förbättring av fordonets överlevnadsförmåga under komplexa operationer, med jämförelsevis liten inverkan på fordonets vikt och pris.

Bland de kunder som använder Saabs fordonsburna självskyddssystem finns den nederländska armén, som har försett sina fordon av typen CV90/35 med laservarningssystem från Saab som del av den inbyggda skyddsutrustningen. Saab ser en fortsatt ökad trend för avancerade självskyddslösningar på den internationella marknaden.

Utveckling och produktion kommer att ske på Saab Grintek Defence i Sydafrika.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com
Saab Subsaharan Africa, Anne Lewis-Olsson, +27 (0)71 6810429

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.