Hoppa till innehåll

Saab får order på radiosystem av FMV

Försvars- och säkerhetsföretaget har fått en order på nya radiosystem för multi-nationell träning av Försvarets Materielverk (FMV). Ordervärdet uppgår till SEK 103 miljoner och leveranser kommer att ske under 2017.

Ordern inkluderar ett nytt radiosystem som ökar försvarets förmåga inom träning och simulering. Systemet gör det möjligt att genomföra större militära övningar och dessutom vara interoperabla med ett 10-tal arméer från andra nationer, till exempel de övriga nordiska länderna samt de flesta Nato-nationer i Europa inklusive US Army i Europa.

Radiosystemet överför data från och till varje enskild soldat samt fordon och till en övningscentral där saabnyhet-161122-pddhändelser som positioner och status för varje simulatorsystem sammanställs för utvärdering. I leveransen ingår mobila bas-stationer och radiosystem till fordon och soldater.

Åsa Thegström, chef Training & Simulation, affärsområde Dynamics, Saab
Åsa Thegström, chef Training & Simulation, affärsområde Dynamics, Saab

– Vi har en lång tradition av leveranser till Sverige inom träning och simulering. Radiosystemet är en viktig del för att genomföra större övningar och få ut maximalt träningsvärde, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.