Hoppa till innehåll

Saab får order på nytt avancerat luftburet radarsystem från Förenade Arabemiraten

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ingått avtal med Förenade Arabemiraten att utöka och förbättra landets luftburna radarförmåga. Saab kommer leverera ett nytt luftburet radarsystem, Swing Role Surveillance System (SRSS), som är den senaste versionen av Saabs radarsystem Erieye. Ordervärdet är ca USD1,27 miljarder.

Förenade Arabemiratens SRSS använder flygplanet Global 6000 från Bombardier som plattform. Systemet har förmåga att detektera och spåra flera mål i luft, till sjöss och på land samtidigt. SRSS är en ny version av Erieyesystemet, i vilken Saab tar tillvara sin mångåriga erfarenhet inom radarområdet.

– Den nya versionen of Erieye är utan tvekan det mest kapabla luftburna radarsystemet på marknaden. Saabs förmåga att utveckla högteknologiska lösningar för kunder, visar att vårt fokus på forskning och utveckling är rätt sätt att säkerställa fortsatt konkurrenskraft på försvarsmarkanden”, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef Saab

– Saab förstår vikten av avancerade luftburna övervakningssystem och har en familj av produkter som spelar en viktig roll för försvar och civil säkerhet. Förenade Arabemiratens val av Saabs lösning bekräftar vår starka position inom luftburen radar och systemintegration”, säger Micael Johansson, affärsområdeschef Electronic Defence Systems.

Arbetet kommer att genomföras vid Saabs anläggningar i Göteborg, Linköping, Järfälla, Arboga och Luleå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 kl. 10.45.