Hoppa till innehåll

Saab får order på AT4CS ER och AT4CS HP

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på leveranser av nya AT4CS ER (Confined Space Extended Range) och AT4CS HP (Confined Space High Penetration). Leveranserna kommer att genomföras under 2018.

Nya AT4CS ER tar den välbeprövade pansarbrytande förmågan hos AT4-familjen och utökar den effektiva räckvidden till 600 m. Med den här ordern har Saab tagit hem sitt andra kontrakt för den nya AT4CS ER-versionen.

– Vi har sett ett stort intresse för vår nya serie av AT4-vapen och den här ordern är ett tydligt bevis på det förtroende kunden visar för oss som leverantör av världsledande vapensystem. AT4CS ER och AT4CS HP ger användaren en världsledande och modern kapacitet att hantera de hot som de kan ställas inför, både idag och imorgon, säger Torbjörn Saxmo, chef för affärsenheten Ground Combat inom Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

AT4-familjen är en portfölj av lätta och soldatburna engångsvapen som kännetecknas av enkel användning och hantering. Detta innebär att det inte behövs några expertkunskaper för att skytten ska kunna använda vapnet på ett effektivt sätt. Systemets flexibilitet innebär att det inte är begränsat till att enbart bekämpa stridsvagnar och tunga stridsfordon, utan det är även effektivt mot hot i byggnader och andra installationer. Systemet kan även användas för skydd av anläggningar och andra tillgångar.

Torbjörn Saxmo, chef affärsenhet Ground Combat, Saab

I december 2014 tecknades det första kontraktet på AT4CS ER. Då fick Saab ett kontrakt av det franska försvarsministeriets anskaffningsgren DGA (Direction Générale de l’Armement) om att leverera Roquette Nouvelle Generation (Roquette NG), nästa generations axelavfyrade vapensystem, till det franska försvaret. I det kontraktet ingår leveranser av nya AT4CS ER (Extended Range), nya AT4CS HE (High Explosive) samt AT4CS AST (Anti-Structure).

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.