Hoppa till innehåll

Saab får order inom AEW&C

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order inom luftburna radarsystem (AEW&C). Ordervärdet är cirka MUSD 236 och leveranser kommer att ske från år 2019 till år 2021.

Det flygburna radarsystemet ger tillgång till en detaljerad lägesbild, som kan användas för exempelvis gränsövervakning, räddningsinsatser och att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Arbetet kommer att utföras inom Saabs affärsområden Surveillance och Support and Services.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
Helene Lindstrand, Press Officer
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com http://www.saabgroup.com/YouTube
http://www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.