Hoppa till innehåll

Saab får order från FMV på Gripenuppgradering

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har mottagit en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) avseende uppgradering av det så kallade IFF-systemet i Gripen C/D. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 240 och leverans kommer att ske under 2020.

Beställningen avser verksamhet för att uppgradera det nuvarande IFF-systemet (IFF, identifiering av vän eller fiende), med syfte att nå kompatibilitet mot kommande NATO- respektive civila standarder. Uppgraderingen innebär bland annat säkrare kryptering och säkrare identifiering, vilket kommer att vara ett krav för att verka inom NATO.

IFF är ett identifieringssystem utformat för stridsledning som gör det möjligt för såväl militära som civila system att identifiera om flygplan, fordon eller andra styrkor är vän eller fiende. Det går även att bestämma deras avstånd från frågeställaren. IFF kan användas av både militära och civila flygplan.

IFF-beställningen kompletterar den senaste MS20-uppgraderingen av Gripen C/D, som nu är i drift med det svenska flygvapnet, och utgör ytterligare en uppgradering som säkerställer att Gripen bibehåller sin ställning som ett av de vassaste systemen på marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.