Hoppa till innehåll

Saab får missilorder

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande missilkomponenter till ett totalt värde av cirka 250 miljoner kronor. Leveranserna kommer att ske under åren 2015-2022.

– Denna order är ytterligare ett bevis på vår breda kompetens och expertis och vi kommer fortsätta utveckla våra produkter inom missilområdet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Saab är en ledande leverantör av högpresterande och kostnadseffektiva missilsystem och komponenter för flyg, land och navala applikationer. Den starka produktportföljen omfattar bland annat system och avancerade lösningar inom missilområdet, inklusive luftvärnsystemet RBS 70 och nya generationen RBS 70 NG, markstridssystemet NLAW och RBS15 robotsystem. Vidare deltar Saab även i ett antal multinationella missilutvecklingsprogram.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0) 734 180 018,

presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/Youtube
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2014 kl 09.00.