Hoppa till innehåll

Saab får beställningar på radarsystemet Giraffe från Storbritannien

 UK

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått beställningar från det brittiska försvarsdepartementet på ytterligare radarsystem av typen Giraffe AMB samt uppgraderingar av befintliga brittiska Giraffe-system och tillhörande utrustning. Ordervärdet är cirka MSEK 610. Leveranserna startar under senare delen av 2015 och pågår till 2018.

Giraffe AMB-radarn ger en komplett 360-gradersuppdatering av luftlägesbilden varje sekund och täcker ett avstånd på 120 km. Den kan användas i krävande miljöer såsom berg, komplexa kustregioner och vindkraftsområden. Med uppgraderingen kommer Storbritanniens befintliga system att få samma prestanda och kapacitet som nytillverkade Giraffe AMB. Detta i sin tur möjliggör tillägg av en unik förmåga att upptäcka små obemannade flygfarkoster och förmågan att sålla bort svåra radarklotter, som till exempel fåglar.

– Vi är glada över att ha kommit överens med det brittiska försvarsdepartementet om denna betydande expansion och uppgradering av deras Giraffe AMB-system. Vi ser fram emot att stödja både insatsuppdrag och ytterligare systemutvecklingar baserade på vår kontinuerliga utvecklingsplan för Giraffe, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems. Utveckling och produktion kommer att ske i Göteborg.

Giraffe AMB radar  
Giraffe AMB radar

Den första beställningen på Giraffe AMB från Storbritannien kom 2008 för användning inom det brittiska programmet ’Land Environment Air Picture Provision’.

År 2010 startade leveranserna och systemen har sedan dess använts för att i realtid ge en luftlägesbild till stöd för luftrumsövervakning vid insatsoperationer samt vid större evenemang i Storbritannien.

De har också utgjort ett viktigt egenskydd genom upptäckt av inkommande raketer och artillerigranater.

Giraffe AMB är en del i Saabs produktfamilj Giraffe, som omfattar ett antal olika typer av högpresterande radarsystem för luft-och havsövervakning samt målindikering, med räckvidder från kort till lång räckvidd.

Giraffe-systemen används också för ledning och styrning av markbaserat luftvärn och som varningssystem för inkommande missiler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2015 kl. 08.00.