Hoppa till innehåll

Saab får beställningar på övningssystem till Sverige

Saab har tecknat ett ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) för militära övnings- och simulatorsystem och har tagit emot de första beställningarna inom det nya avtalet. Det totala ordervärdet på dessa är cirka 340 miljoner SEK och leveranser kommer att ske 2023-2025.

Beställningarna, som bokades i det tredje kvartalet 2022, omfattar övnings- och simulatorsystem för pansarvärnsvapen, fordons- och soldatsystem samt all nödvändig kringutrustning. Saab och FMV har även tecknat ett treårigt ramavtal för militära övnings- och simulatorsystem med ett potentiellt ordervärde på upp till ytterligare cirka 110 miljoner SEK.

– Vi ser fram emot att fortsätta stötta Försvarsmakten med våra övningssystem. Genom att fungera och verka som skarpa system får användaren den bästa möjliga träningen inför framtida uppdrag. Våra övningssystem är interoperabla, vilket är en förutsättning vid övningar med andra länder, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

Genom innovativ användning av teknologi och en beprövad träningsfilosofi kan Saab erbjuda realistiska militära övningssystem som möjliggör samövningar med andra länders försvarsmakter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab
Facebook: @Saab
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab