Hoppa till innehåll

Saab får beställning på underhållsverksamhet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk, FMV, på support och underhåll av Gripen C/D till Försvarsmakten för år 2018. Beställningen är ett avrop av optioner inom ramen för ett tidigare tecknat avtal om prestandabaserad support och underhåll.

Beställningen omfattar support- och underhållsverksamhet som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med Gripen. I beställningen ligger exempelvis tekniskt systemstöd och underhåll, publikationer, reservdelar, reparationer samt markstöds- och flygförarutrustning.

– Den här beställningen är avgörande för att säkerställa en effektiv drift och tillgänglighet av Gripen under kommande år, säger Ellen Molin, affärsområdeschef för Support and Services inom Saab.

Arbetet kommer att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla, Göteborg, Växjö och Östersund.

Det ursprungliga avtalet kring prestandabaserad support och underhåll tecknades med FMV i maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.