Hoppa till innehåll

Saab får beställning på optroniska sensorer till kanadensiska marinen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Lockheed Martin Canada för att leverera optroniska sensorer till kanadensiska marinens eldledningssystem Ceros 200. Systemet, som tillverkas av Saab, används på samtliga av den kanadensiska marinens Halifax-fregatter och på en landbaserad testanläggning.

Lockheed Martin Canada är huvudentreprenör för kanadensiska marinens moderniseringsprogram för Halifax-fregatterna. Saabs del av arbetet kommer att utföras under 2016 och 2017.

“Detta är ett resultat av Saabs goda samarbete med Lockheed Martin och den kanadensiska marinen Avtalet kommer att bidra till en tydligt utökad förmåga till eldledningssystemet,, säger Thomas Kloos, chef för affärsenhet Combat Systems and C4I Solutions inom Saabs affärsområde Surveillance.

De nya sensorerna är ett komplement till radareldledningen som ingår i Ceros 200.

“Den kanadensiska marknaden är viktig och beställningen faller inom ett av Saabs kärnområden. Nu stärks vårt samarbete med Lockheed Martin och den kanadensiska kunden ytterligare, säger Patric Palmer, Saabs marknadsområde North America.

Arbetet utförs på Saab i Sverige och i Kanada.

Ceros 200 är ett radar- och optroniskt eldledningssystem för marina fartyg. Det används med moderna missil- eller eldsystem för att försvara mot alla typer av hot, inklusive avancerade lågt flygande missiler och asymmetriska hot i kustmiljöer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.