Hoppa till innehåll

Saab får beställning på delsystem till meteor

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med MBDA för leverans av delsystem till missilsystemet Meteor, Beyond Visual Range Air-to-Air Missile (BVRAAM). Beställningens totala värde uppgår till ca MSEK 150 och leveranser till MBDA kommer ske under perioden 2020-2021.

Tillsammans med Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien är Sverige med och utvecklar Meteor, där MBDA har huvudansvaret. Beställningen från MBDA inkluderar leveranser av radarzonrör PFS (radar proximity fuze subsystems) till Meteor. PFS är utvecklat och tillverkat av Saab och integrerat på varje Meteor-missil, och dess huvuduppgift är att mäta in målpassagen och trigga verkansdelen i exakt rätt ögonblick.

Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics

”Den här beställningen är mycket tillfredsställande och i linje med våra förväntningar. Den är ett tydligt bevis på den kunskap och expertis som finns inom Saab, och vi kan se ett stort intresse för våra lösningar inom det här produktsegmentet. Meteor är definitivt en ”game-changer” för flygvapen världen över och vi har spelat en viktig roll redan från början av Meteor-programmet”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Stefan Öberg, head of Saab Business Unit Missile Systems

”Meteor är utvecklad för att bekämpa avancerade luftmål. Systemets mycket kapabla radarzonrör maximerar effektiviteten hos missilens stridsdel och säkerställer den högsta möjliga sannolikheten för ett lyckat resultat. PFS har genomgående påvisat sin förmåga att tillgodose de krav som ställts på systemet”, säger Stefan Öberg, chef för affärsenhet Missile Systems inom Saabs affärsområde Dynamics.

Meteor är en avancerad långräckviddig radarjaktrobot speciellt utvecklad för att bekämpa 2000-talets mest sofistikerade lufthot. 2016 blev det svenska flygvapnets Gripen-plan de första stridsflygplanen i världen att utrustas med operativa Meteor-missiler, som en del av Gripens MS20-uppgradering.

Ordern bokades under tredje kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.