Hoppa till innehåll

Saab får beställning från General Dynamics på mobila kamouflagesystem

Försvars-och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från General Dynamics UK gällande produktion och leverans av Mobile Camouflage Systems (MCS) anpassade till AJAX, tidigare SCOUT SV. Leveranser är planerade fram till 2022.

Ordern ingår som en del i den beställning General Dynamics UK mottog från UK Ministry of Defence (MoD) i juli 2015 gällande leverans av 589 AJAX-plattformar till den brittiska armén. Fordonsplattformen kommer levereras av General Dynamics UK till den brittiska armén under perioden 2017-2024 och kontraktet mellan Saab och General Dynamics täcker MCS-utrustning till de första anskaffade fordonen av de totalt 589.

Görgen Johansson, Chef för Saabs affärsområde Dynamics
Görgen Johansson, Chef för Saabs affärsområde Dynamics

– Den här beställningen visar på förtroende för vår kunskap och våra produkter. AJAX är en av de mest moderna pansarfordons-familjerna som någonsin implementerats av ett NATO-land, och de är framtagna för att möta de allra tuffaste kraven som ställs på fordon idag för att lyckas i en fullskalig konflikt. Vi är stolta över att våra kamouflagesystem uppfyller de krav som ställts på att förbättra förmågorna och beredskapen hos dessa fordon, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

 

 

– Den här ordern är ett bevis på det kontinuerliga arbete som görs med att utveckla kamouflage-systemet och på så sätt kunna erbjuda ett effektivt överlevnadsskydd mot de mest avancerade hoten. Kontraktet är ett resultat av ett väldigt bra samarbete mellan General Dynamics UK och Saab Barracuda sedan starten av programmet samt under den pågående demofasen, säger Anders Wiman, chef för Saabs affärsenhet Barracuda.

Anders Wiman, chef för Saabs affärsenhet Barracuda
Anders Wiman, chef för Saabs affärsenhet Barracuda

AJAX-programmet representerar framtiden för bepansrade stridsfordon för den brittiska armén. Fordonen erbjuder ett optimalt skydd, pålitlighet, mobilitet, allvädersförmåga, övervakningsmöjligheter samt målsöknings- och spaningsförmåga (ISTAR). De många olika fordonsvarianterna möjliggör för den brittiska armén att utföra långa, expeditionslika och nätverksbaserade operationer, och det med en minskad logistiks. AJAX kan operera i nätverk och i multinationella situationer och det i en stor mängd framtida stridsmiljöer.

Saabs avancerande produkter för kamouflageteknik och signaturanpassning används av över 50 länder världen över. Signaturanpassning är huvudsakligen ett militärt begrepp som innebär att personer, fordon eller fältanläggningar förses med egenskaper som gör dem svårare att upptäcka och identifiera med olika typer av sensorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.