Hoppa till innehåll

Saab får beställning från Finland på simulatorer

Saab har tecknat ett kontrakt med finska försvarsmakten om leverans av simulatorutrustning som ska komplettera kundens befintliga lösningar för realistisk stridsträning. Det totala ordervärdet är cirka SEK 152 miljoner och ordern bokades under det första kvartalet 2022.

Kontraktet omfattar en uppgradering av den finska militära utbildningsanläggningen på Björneborgs brigad, samt simulatorutrustning vid ytterligare åtta regementen. Beställningen innebär att det finska försvaret kan fortsätta använda träningssimulatorerna fram till slutet av 2032.

– Våra innovativa och flexibla träningslösningar kommer att stärka Finlands träningskapacitet under det kommande decenniet vilket innebär att det finska försvaret kan träna med högsta möjliga realism, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

– Det här kontraktet ger Finlands försvarsmakt förbättrad förmåga till realistisk stridsträning som bidrar till att ytterligare stärka försvarsmaktens förmåga, såväl inom landet som när vi deltar i multinationella övningar, säger överste Kari Pietiläinen, biträdande stabschef, utbildningsavdelningen (J7), Försvarskommandot för den finska försvarsmakten.

Genom innovativ användning av teknologi och en beprövad träningsfilosofi kan Saab erbjuda realistiska militära träningslösningar som möjliggör samövningar med andra länders försvarsmakter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @Saab
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.