Hoppa till innehåll

Saab får beställning avseende utvecklings- och driftstödsresurser för Gripen, #Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk, FMV, för upprätthållande av grundläggande utvecklings- och driftstödsresurser till Gripen för verksamhet under tre år från 2018-2020. Beställningens totala värde uppgår till MSEK 1 350.

Beställningen från FMV omfattar i huvudsak driftverksamhet kopplat till riggar, simulatorer och provflygplan för verifiering och validering av stridsflygsystemet Gripen, version C/D och E, samt driftsupport till Gripen C/D.

Arbetet kommer främst att bedrivas på Saabs anläggningar i Linköping, Göteborg, Järfälla och Arboga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
Ann Wolgers, Press Officer
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl.14:45 CET.