Hoppa till innehåll

Saab en viktig partner i EU-projekt för marin lägesbild med obemannade system, #Saabgroup

Concept vessel by Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab kommer att delta i det EU-finansierade försvarsforskningsprojektet OCEAN2020. Projektet kommer att demonstrera olika teknologier för en förbättrad lägesbild i en marin miljö med hjälp av obemannade system.

OCEAN2020 är det vinnande förslaget i EU:s program för förberedande åtgärder inom försvarsforskning. Urvalet har gjorts av European Defence Agency (EDA) och kommer att kontrakteras under de kommande veckorna. Projektet styrs av ett konsortium som representeras av 15 medlemsländer och leds av den italienska försvarsindustrin Leonardo.

Under 2018-2020 kommer två livedemonstrationer att arrangeras. Planen är att arrangera den första utanför den italienska kusten under 2019, och den andra demonstrationen i Östersjön under 2020. Saab kommer att samordna demonstrationen i Östersjön med stöd av den svenska marinen.

– Flera bemannade och obemannade system kommer att delta i de båda livedemonstrationerna. Saab bidrar med en konfiguration av stridsledningssystemet 9LV med gränssnitt mot andra deltagare och resurser, inklusive obemannade system från Saab, säger Katarina Björklund som arbetar med strategifrågor på Saab. Olika resurser från flera olika företag och institut bildar ett system av system som tillsammans skapar en gemensam marin lägesbild.

EU planerar att starta ett europeiskt program för försvarsforskning (EDRP) med en föreslagen budget på 500 miljoner Euro per år. Syftet är att förbättra konkurrensen och innovationen inom den europeiska försvarsindustrin, och att stimulera samarbetet mellan medlemsländerna och industrin. Projektet för förberedande åtgärder inom försvarsforskning (PADR) kommer att testa industrins infrastruktur och kapacitet för ett sådant samarbete. Demonstratorprojektet är det största projektet som finansierats inom ramen för EU:s förberedande åtgärder inom försvarsforskning.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.