Hoppa till innehåll

Saab emitterar 5-årigt FRN-lån

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab (SAAB B) har idag emitterat en 5-årig Floating Rate Note (FRN) under befintligt Medium Term Note-program (MTN). FRN-lånet är på MSEK 425 med förfallodatum 22 maj 2020. Programmets totala storlek uppgår till SEK 3 miljarder och totalt har Saab nu emitterat obligationer uppgående till SEK 2,425 miljarder.

Syftet med transaktionen är att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten och ge Saab ökad finansiell flexibilitet.

Villkoren för emissionen är 3 månaders STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) + 100 räntepunkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

http://saabgroup.com/
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2015 kl.17.15.