Hoppa till innehåll

Saab-avtal om modifiering och uppgradering av svenska korvetter, #SaabGroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab tecknar kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) avseende modifiering och uppgradering av svenska marinens korvetter av typ Gävle. Ordervärdet uppgår till SEK 1,249 miljarder och arbetet ska utföras under perioden 2017-2020.

Kontraktet med FMV innebär att Saab ska genomföra livstidsförlängning av två korvetter, HMS Gävle och HMS Sundsvall, båda av Gävleklass. I kontraktet ingår också att Saab ska utföra en generalöversyn, som genomförs efter att fartygen varit i drift i 72 månader. Utöver detta ingår också att fartygen moderniseras med ett nytt avancerat stridsledningssystem.

       Vi har lång erfarenhet av att bygga och underhålla korvetter i såväl stål och aluminium som i kompositmaterial. Fartygen har goda operativa egenskaper, hög tillgänglighet, lång livslängd och låg driftskostnad. Med ett nytt avancerat stridsledningssystem moderniseras fartygen för att möta kundens behov, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums.

Arbetet kommer att genomföras på Saabs anläggningar i Karlskrona och Järfälla inom affärsområdena Kockums och Surveillance.

Korvetter är utvecklade och optimerade för att i första hand verka i de farvatten som omger Sverige. Korvetternas operativa uppdrag omfattar främst ytstrid, ubåtsjakt och luftförsvar.

Varvet i Karlskrona levererade fyra korvetter i Göteborgsklassen mellan 1990 och 1993. I slutet av 90-talet genomfördes en uppgradering av två av dem, HMS Gävle och HMS Sundsvall, och gav upphov till korvettklassen Gävle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 15:30 CET.