Hoppa till innehåll

Rote förstärker åttafaldigt

Logotyp: Rote
Logotyp: Rote

Rote har under september månad förstärkt sin laguppställning med åtta mycket intressanta och engagerade konsulter.

Vi hälsar Christer Åhl välkommen från 2016-09-01 med placering på Bodenkontoret. Christer kommer närmast från några månader som ålderspensionär, men innan det via Ekelöw, Rote och Försvarsmakten. Christer har informationssäkerhet och säkerhetsskydd som specialistkunskap, men har även erfarenhet av lednings- och telekommunikationssystem, IT-säkerhet och utbildning. Christer kommer att driva våra säkerhetsuppdrag i region Norr, men kan även rycka in som deltidsexpert i nya och pågående uppdrag mot våra huvudkunder i huvudstaden.

Vi hälsar Hans Holmqvist välkommen från 2016-08-28 med placering på Bodenkontoret. Hans kommer närmast från Polisen i Norrbotten och har förutom polisiärt arbete erfarenhet av lednings- och telekommunikationssystem, projektledning och utbildning.

Vi hälsar Peter Bager välkommen från 2016-09-01 med placering på Stockholmskontoret. Peter är nyligen pensionerad sjöofficer och var senast militärt sakkunnig i Regeringskansliet/Försvarsdepartementet. Där arbetade han med internationellt försvarsmaterielsamarbete, exportstöd m.m.

Vi hälsar Anders Foyer välkommen från 2016-09-01 med placering på Kristianstadskontoret. Anders är flygingenjör och lämnar Försvarsmakten enligt flygföraravtalet. Han har senast varit stabsofficer vid HKV/Ledningsstab och bl.a. arbetat med Försvarsmaktens forskningsprogram.

Vi hälsar Magnus Kurtz välkommen från 2016-09-01 med placering på Stockholmskontoret. Magnus är utbildad försvarsmeteorolog, men har ca 15 år verkat på Vattenfall som analytiker och projektledare inom handel, risk- och säkerhet m.m.

Vi hälsar Stefan Centerlind välkommen från 2016-09-01 med placering på Stockholmskontoret. Stefan är matematiker/fysiker och har just gått i pension från FMV där han arbetat på SPL/Metodstöd med modellering och simulering samt aerodynamik robotar och flygplan.

Vi hälsar Per Gunnar Persson välkommen från 2016-09-01 med placering på Stockholmskontoret. Per Gunnar är teknisk officer och nyligen pensionerad från befattningen som chef för genomförandeavdelningen vid FMLOG Stab, vilket inneburit att styra den dagliga produktionen vid FMLOG.

Vi hälsar Stig Rydell välkommen från 2016-09-01 med placering på Stockholmskontoret. Stig är nyligen pensionerad stril-officer i Flygvapnet. Han har de senaste årens varit avdelningschef inom den högre stabsofficersutbildningen på Försvarshögskolan. Stig har gedigen erfarenhet av utbildning på avancerad nivå och har lång internationell erfarenhet, 7 ½ år, från Finland, Norge och NATO.

Nyheten kan även läsas på Rotes hemsida.