Produktionsstart för Saab Kockums ubåt A26

Saabnyhet 150915bFörsvars- och säkerhetsföretaget Saab har nu inlett produktionsfasen för världens mest moderna ubåtsprogram, A26. Fredag den 4.e september skars stålet ut till det första spantet i ubåtens skrovkonstruktion.
Nu har produktionsfasen för A26 inletts. Stålet till det första spantet till ubåtens skrov har skurits ut vid Saab Kockums varv i Karlskrona, vilket är ännu en milstolpe för världens mest moderna ubåtsprogram.

A26 är nästa generations ubåt med förmåga att agera i alla världshav och i ett bredare spektrum av konfliktmiljöer. Utöver den traditionella lasten av minor och torpeder kan ubåten i framtiden utrustas med missiler, men den riktigt stora nyheten är den horisontella stora tuben, Multi Mission Portal™, med förmåga att både skicka iväg och hämta tillbaka såväl bemannade som obemannade undervattensfarkoster.
A26 kommer dessutom att bli en avgörande underrättelseplattform i försvarsnätverket.

Gunnar Wieslander, Chef för affärsenheten Saab Kockums

Gunnar Wieslander, Chef för affärsenheten Saab Kockums

– Nu har vi lämnat designfasen och påbörjat konstruktion och produktion av A26, en av pelarna i morgondagens svenska sjöförsvar. A26 är en helt ny förmågebärare, båten byggs av moduler och med en teknik som garanterar en låg livscykelkostnad. A26 är en ubåt som kan anpassas efter det uppdrag som ges. Att produktionen nu är igång är dessutom en tydlig signal till andra potentiella kunder runt om i världen att Saab är redo att leverera också till dem, säger Gunnar Wieslander, chef för affärsenheten Saab Kockums.

Den 30 juni 2015 tecknade Saab kontrakt på SEK 7,6 miljarder med Försvarets materielverk för att bygga, testa och leverera två nya ubåtar av typ A26. Den första ubåten ska levereras år 2022.

Den svenska marinens A26 är världens mest moderna ubåtsprogram. A26-ubåtarna drivs av konventionella dieselmotorer och Kockums Stirling AIP system (air-independent propulsion). Stirling-systemet förstärker A26 goda smygegenskaper och gör den mycket svår att upptäcka. A26 förstärker de traditionella ubåts-förmågorna och är en avancerad underrättelseplattform i försvarsnätverket. Den har också en beprövad modulär design som ger plattformen hög tillgänglighet och låg livscykelkostnad.
Video som visar när första spantet skärs ut.

Bilder som visar när första spantet skärs ut finns bifogade och i Saabs Media Portal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.