Hoppa till innehåll

Nytt svenskt SIGINT-fartyg sjösatt i Gdynia, #Saabgroup

Nautavarvet har slutfört ytterligare ett delmål i konstruktionen av det svenska SIGINT-fartyget för den svenska flottan. Utrustningen kommer att installeras på Nautavarvet. Därefter kommer fartyget att testas i hamn och provköras. Fartyget körs sedan till Saabs varv i Karlskrona, där alla specialsystem installeras.

Sjösättningsceremonin ägde rum på PGZ Stocznia Wojenna i Gdynia den 17 april i närvaro av representanter från den polska regeringen, Polens statliga försvarsföretag (PGZ) och Saab samt företrädare för Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Sveriges ambassad och inbjudna gäster.

De första stålkomponenterna kapades i mars 2018, och endast tre månader senare var det dags för kölsträckningen. Det nya fartyget är 74 meter långt och har ett deplacement på 2 200 ton.

– Vi gläder oss åt att ha nått denna viktiga milstolpe i konstruktionen av ett signalspaningsfartyg som kommer att användas av den svenska flottan, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums.

– Sjösättningen är ett betydelsefullt ögonblick i konstruktionsprocessen. Fartyget är ett exempel på Nautavarvets höga kvalitet och tekniska förmågor, säger Adam Potrykus, tf styrelseordförande i Nauta Shiprepair Yard S.A.

Saab tilldelades kontraktet för utformning och konstruktion av SIGINT-fartyget (som kommer att ersätta dagens HMS Orion) av Försvarets materielverk (FMV) 2017. Därefter gav Saab uppdraget att bygga, sjösätta och provköra fartyget till Nauta-varvet, som är en del av PGZ-koncernen.

Samarbetet mellan Saab och Nautavarvet är ett direkt resultat av det avtal som undertecknades i slutet av 2016 i syfte att upprätta ett partnerskap mellan Saab och PGZ avseende planering och leverans av marina program.

Marinchef Jens Nykvist meddelade tidigare idag att beslut är fattat om att det nya signalspaningsfartyget ska bära namnet HMS Artemis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,

+46 (0)734 180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.