Hoppa till innehåll

Ny chef för Saabs affärsområde Surveillance

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har utsett Anders Carp till ny chef för affärsområdet Surveillance. Anders Carp tar också plats i koncernledningen.

Anders Carp, head of Saab business unit Surveillance
Anders Carp

Anders Carp är idag chef för Saabs affärsenhet Traffic Management och tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2017. Nuvarande affärsområdeschef Micael Johansson blir vid samma tidpunkt, som tidigare kommunicerats, Saabs vice VD och ställföreträdande koncernchef.

Affärsområdet Surveillance erbjuder lösningar inom säkerhet, övervakning, beslutstöd samt produkter och tjänster för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar bland annat flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för elektronisk krigföring, C4Ilösningar, samt civila trafikledningssystem.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.