Hoppa till innehåll

Saab kommenterar regeringens besked om att investera i nästa generations ubåt, A26

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab välkomnar den svenska försvarsministern, Peter
Hultqvists, besked om att investera i två ubåtar av nästa generation, A26 till ett maximalt belopp på SEK 8,2 miljarder. Detta informerade han om idag, under ett besök i Karlskrona.

Detta innebär inte att Saab har fått en order på produktion av nya ubåtar men Saab ser fram emot samtal som ska leda till ett avtal och beställning av A26, vilket är en del av tidigare undertecknad
avsiktsförklaring.

Saab och FMV (Försvarets materielverk) undertecknade en avsiktsförklaring i juni 2014, avseende det svenska försvarets undervattensförmåga för perioden 2015-2024. Avsiktsförklaringen omfattar vidmakthållande, utveckling, konstruktion och produktion av ubåtar och andra undervattensystem, motsvarande möjliga beställningar på ca SEK 11,2 miljarder under förutsättning att erforderliga
beslut fattas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2015 kl. 19:00.