Hoppa till innehåll

Kölsträckning för svenskt signalspaningsfartyg vid polskt varv, #Saabgroup

En kölsträckningsceremoni för det nya svenska signalspaningsfartyget genomfördes idag i Gdansk, Polen. Vid evenemanget deltog representanter från Saab, PGZ (Polish Armaments Group) och inbjudna gäster.

Saab erhöll 2017 ett kontrakt av Försvarets materielverk (FMV) om att konstruera och bygga signalspaningsfartyget, som ska ersätta HMS Orion, den svenska flottans nuvarande signalspaningsfartyg.

Saab valde Nauta Shiprepair Yard (som tillhör PGZ) för att bygga, sjösätta och genomföra de tidiga provturerna med fartyget. Samarbetet om fartygsbygget mellan Saab och PGZ är ett direkt resultat av ett avtal från slutet av 2016 om nära partnerskap mellan de båda företagen rörande planering och leverans av olika marina program.

– Specialfartyg för signalspaning används främst för att fånga upp och analysera radiosända signaler. De måste vara mycket tillförlitliga och ha hög tillgänglighet. Därför krävs det mycket skickliga fartygsbyggare för att bygga sådana fartyg. Vi är mycket nöjda med framstegen under byggandet och det var trevligt att delta i kölsträckningsceremonin vid det polska varvet, som är vår partner i det här projektet, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums.

– Kölsträckningsceremonin var en viktig händelse under det här specialfartygs-projektet, och vi är glada över att kunna fira den med våra svenska partners.

Vi vet att specialfartyget är mycket viktigt för den svenska flottan och behandlar fartygsbygget som ett högprioriterat uppdrag, säger Marcin Dąbrowski, styrelseordförande för Nauta Shiprepair Yard.

Stålskärningen för fartyget genomfördes i mars 2018. Innan fartyget levereras till den svenska flottan kommer det att genomgå leveransprovturer till sjöss. Dessutom ska utrustning installeras av Saab Kockums i Karlskrona. Det nya fartyget ska ersätta HMS Orion, som sjösattes 1984. Det nya fartyget kommer att bli 74 meter långt och ha ett deplacement på 2 200 ton.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.