Hoppa till innehåll

Kallelse till årsstämma i CybAero AB (Publ), #CybAero

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. Lokalerna öppnas för registrering klockan 09:00. Registrering ska ske senast klockan 09:45.

Läs mer på CybAero:s hemsida här.