Hoppa till innehåll

Gripen NG-avtal med Brasilien träder i kraft

Gripen NG, 39-7

Den 27 oktober 2014 meddelade Saab att ett avtal med den brasilianska regeringen avseende utveckling och produktion av 36 Gripen NG ingåtts. Avtalet har nu trätt i kraft eftersom samtliga villkor för ikraftträdandet är uppfyllda. Det totala ordervärdet uppgår till cirka SEK 39,3 miljarder och bokas idag av Saab som orderingång. Leveranser av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet kommer att äga rum mellan åren 2019 och 2024.

Avtalet rörande industrisamarbete (inklusive tekniköverföring till brasiliansk industri), vilket skrevs under i oktober 2014, har samtidigt trätt i kraft idag.

Marcus Wallenberg Saabnyhet 150910–       Genom Gripen NG-programmet bygger vi vidare på de industriella relationerna mellan Brasilien och Sverige. Jag är övertygad om att detta viktiga program kommer att fungera som en plattform för nya affärer och bidra till tillväxt inom såväl brasiliansk som svensk industri, säger Marcus Wallenberg, ordförande i styrelsen, Saab AB

Håkan Buskhe 150717–       Denna viktiga milstolpe markerar den formella starten för det brasilianska Gripen NG-programmet. Vi kommer nu att arbeta med full fart framåt för att säkerställa att Gripen NG levereras enligt tidplan till Brasilien. Vårt samarbete med brasiliansk industri stärker Saabs position i Latinamerika vilket i sin tur stöder vår strategi för tillväxt genom industrisamarbete, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef för Saab.

Programmet för tekniköverföring kommer att ytterligare bidra till utvecklingen av en självständig, avancerad försvarsindustribas i Brasilien. Med början i oktober 2015 kommer brasilianska ingenjörer och tekniker att komma till Saab i Sverige för såväl teoretisk som praktisk utbildning.

–       Anskaffningen av Gripen NG kommer att ge fördelar utöver ökningen av det brasilianska flygvapnets operativa förmåga. Förutom att utrusta vårt flygvapen med ett av världens mest moderna stridsflygplan, innebär deltagandet i utvecklingen av Gripen NG-projektet ett tekniskt genombrott för brasiliansk industri, säger general Nivaldo Luiz Rossato, flygvapenchef i Brasilien.

Gripen är ett multiroll-stridsflygplan som kan utföra hela spektrumet av luft till luft- och luft till markoperationer, inklusive specialistroller som underrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR) samt elektronisk krigföring. Gripen är utrustad med de modernaste sensorerna och systemen, inklusive en AESA-radar (Active Electronically Scanned Array) och ett IRST-system (Infra-Red Search and Track).

Det kan beväpnas med de flygburna vapensystem som kunden kräver, och integration av nya förmågor går att utföra snabbt och kostnadseffektivt. Gripen är lätt att sätta i drift, har en låg kostnad för underhåll och support i kombination med en hög tillförlitlighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2015 kl. 01.00.