Hoppa till innehåll

Förändring i Saabs affärsområdesstruktur och koncernledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomför förändringar i affärsområdesstrukturen samt i koncernledningen. Affärsområde Security and Defence Solutions upphör och dess affärsenheter flyttas till andra affärsområden. Förändringarna görs med målsättningen att ytterligare öka effektiviteten och stärka positionen på marknaden.

Saab förväntar sig en organisk försäljningstillväxt under 2015. Tillväxten kan till stor del hanteras med befintliga resurser samtidigt som effektiviseringsmöjligheter ses över för att öka lönsamheten samt möjliggöra ytterligare marknadsfokus. Därför genomförs per den 1 januari 2016 en organisationsförändring.

Affärsenheterna inom Security and Defence Solutions kommer att organiseras enligt följande:

  • Traffic Management och Combat System and C4I Solutions blir del av affärsområde Electronic Defence Systems.
  • Training and Simulation blir en del av affärsområde Dynamics.
  • Critical Systems & Communication Solutions blir del av affärsområde Support and Services.
  • Affärsenheten Saab Kockums kommer att rapportera till Saabs VD samt avses redovisas inom ramen för Corporate.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2016. På grund av att Security and Defence Solutions upphör, väljer affärsområdeschef Gunilla Fransson att lämna Saab och koncernledningen.

Den 31 december 2015 kommer även kommunikationsdirektören Åsa Thegström att lämna koncernledningen för att tillträda som chef för affärsenheten Training and Simulation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl. 07.35.