Hoppa till innehåll

FMV förlänger Saabs support- och underhållskontrakt för Helikopter 15, #Saabgroup

Saab får förnyat förtroende att supportera och underhålla Helikopter 15. Det är Försvarets materielverk, FMV, som valt att lösa ut en option för fortsatt helhetsåtagande under åren 2020 och 2021.

Helikopter 15 (HKP 15) har funnits inom Försvarsmakten i snart 15 år och Saab har sedan 2012 haft ett helhetsåtagande för att säkra tillgänglig flygtid. FMV har nu valt att utlösa ytterligare en option som förlänger Saabs avtal fram till utgången av 2021.

 

Avtalet innefattar följande:

Support och underhåll av samtliga 20 helikoptrar inklusive uppdragsutrustning, materiel och teknisk personal,

Baspersonal i form av ledning, planering och administration,

Logistik- och materielförsörjning, samt motorunderhåll,

Avropsmöjligheter i form av ytterligare teknisk personal och ingenjörstjänster.

”Sedan starten 2012 har vi arbetat nära slutkunden för att säkra en hög tillgänglighet i HKP 15-systemet. Med denna förlängning har vi fått en bekräftelse på att våra ansträngningar uppskattas och gör skillnad”, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Optionen har ett ordervärde på mer än 65 MSEK för de två åren.

”Vi frigör viktiga resurser inom Försvarsmakten och bidrar till den förmågetillväxt som sker hos vår kund. Jag är stolt över vår förmåga och att vi har fått ett fortsatt förtroende av den svenska Försvarsmakten”, säger Ellen Molin.

För närvarande opererar HKP 15 från två baser i Sverige: Linköping och Ronneby. Huvudbas för underhåll, inspektioner och reparationer är på Malmen i Linköping och där finns huvuddelen av Saabs resurser för support och underhåll inklusive tekniker, mekaniker och baspersonal. Saab har även fast bemanning i Ronneby och god förmåga att allokera resurser till olika platser när behov uppstår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.