Hoppa till innehåll

Finska försvarsmakten beställer virtuella simulatorer från Saab, #Saabgroup

Saab och Finska Försvarsmaktens logistikverk har tecknat ett kontrakt för leveranser av virtuella simulatorer för skjut- och grundläggande stridsutbildning med tillhörande underhåll i tre år. Ordervärdet är cirka 9 miljoner euro (95 MSEK) och första leveranserna kommer ske under 2019.

Denna upphandling är en del av Försvarsmaktens program ”Utbildning 2020” och de virtuella simulatorerna ska vara i fullskalig användning under år 2021. Syftet är att stödja en effektiv och kvalificerad utbildning av de finska soldaterna.

– Vi ser detta som ett viktigt genombrott för vårt träningssystem “Ground Combat Indoor Trainer” (GC IDT). Finland får ett simulatorsystem som ger både bredd och djup, från grundläggande skjututbildning till avancerade scenarion, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics

Kontraktet innehåller modeller av de vapen som används i Finland, datorer med mjukvara som skapar den virtuella miljön och ger underlag för analys efter träningen.

Saab ska även sköta underhåll av systemet under tre år.

– Med denna order utvidgar Saab Finland sin redan omfattande simulatorverksamhet med försvarsmakten i Finland. Saab har sedan 2006 varit leverantör av simulatorsystemet KASI till den finska försvarsmakten. Den här beställningen visar på ett fortsatt förtroende från kunden för Saabs militära tränings- och simuleringssystem, säger Anders Gardberg, Country Unit Manager för Saab i Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.