Hoppa till innehåll

Danmark väljer Saabs lösning för träningssystem

Saab och det danska försvarsministeriet har tecknat ett ramavtal för militära träningssystem. Ramavtalet sträcker sig över 15 år med en option på ytterligare fem år. Kontraktet har ett potentiellt ordervärde på DKK 550 miljoner, motsvarande cirka SEK 760 miljoner, under perioden.

Ramavtalet möjliggör för den danska försvarsmakten att lägga beställningar på all nödvändig utrustning till Saabs träningslösningar för att kunna etablera en mobil träningslösning (EXCON). Avtalet täcker även support, service, reservdelar, reparationer och utbildning.

Syftet med avtalet är att möjliggöra realistiska övningar för den danska armén.

– Det här avtalet innebär att den danska armén utrustas med våra marknadsledande och flexibla träningslösningar. Våra träningssystem gör det möjligt för dem att träna på olika platser efter behov och så nära verkligheten som möjligt, samtidigt som de kommer att förbli fullt interoperabla med andra länder, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

– Denna lösning förbättrar vår träningsförmåga och ger en långsiktig möjlighet att träna våra styrkor i Danmark såväl som i andra länder för en lång tid framöver. Den ger oss också förmåga till omedelbar feedback och integrering av de olika enheterna på slagfältet, vilket ger mycket realistiska övningar med full träningseffekt. Det är mycket viktigt för oss att den fullständiga integrationen med våra befintliga fordonssystem görs av leverantören av systemet och därmed möjliggör full operativ användning såväl inom landet som utomlands, säger René Ulbjerg Toft, biträdande teknisk direktör för ledningsstöd vid DALO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @Saab
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.