Hoppa till innehåll

CybAero påbörjar processen för notering på Nasdaq Stockholm under 2016

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, har vid det senaste styrelsemötet beslutat att förbereda bolaget för att byta handelsplats för bolagets aktier.
Styrelsen i CybAero fattade, vid senaste styrelsemötet,  beslut om att förbereda bolaget för byte av handelsplats för bolagets aktier, från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm, under 2016.
CybAero har vuxit kraftigt de senaste åren och styrelsen anser att ett byte till Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i bolagets utveckling.
– Intresset för CybAeros aktie har ökat under det senaste året, från såväl privata som institutionella investerare. En notering på Nasdaq Stockholm innebär ytterligare en kvalitetsstämpel för bolaget samtidigt som det skapas bättre förutsättningar för fler institutionella investerare att ta del av bolagets fortsatta utveckling, säger Mikael Hult, VD på CybAero.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45, e-post: mikael.hult@cybaero.se
Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero, tel 073-325 58 68, e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se    Filmer: www.youtube.com/cybaero
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.