Hoppa till innehåll

CybAero levererar det första helikoptersystemet till kinesiska AVIC

CybAero har idag efter omfattande flygprov och fabrikstester fått godkännande av kund och kan därmed leverera det första helikoptersystemet till kinesiska AVIC.

I juli 2014 tecknade CybAero ett 8-årigt ramavtal med den kinesiska koncernen AVIC omfattande 70 helikoptersystem till ett värde av cirka 700-800 MSEK. Utöver de 70 systemen har man också beställt ett demonstrationssystem. Detta är nu godkänt för leverans. Exporttillstånd erhölls från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) den 26 juni.

Fabrikstester och testflygningar
Under senare delen av juni har fabrikstester och testflygningar genomförts tillsammans med representanter från AVIC och CybAeros distributör ACC. Systemet med helikoptern har idag godkänts av kunden och kommer under juli att levereras till Kina. Testerna har varit mycket omfattande och har utförts med bland annat kundens egen utrustning i olika miljöer samt i CybAeros nya testcenter.

– Idag har vi avslutat en intensiv testperiod med en nöjd kund, säger Mikael Hult, vd CybAero.
– Vi är mycket positiva till de resultat som vi har uppnått under veckans tester. Systemet som CybAero levererar uppfyller våra krav och kommer att tas i drift redan i augusti. Helikoptern kommer att användas vid demonstrationer för potentiella kunder och övriga intressenter säger Bing Leng, Marknads- och försäljningsdirektör ACC Group AB och Richard Su, General Manager China Aviation Industry Supply and Marketing Corporation.

Leverans till distributör
I mars 2015 erhöll CybAero avrop på de fem första systemen inom ramavtalet. Systemen är under produktion och kommer under hösten 2015 att levereras till ACC.

– Vi har nu inlett leveransfasen av vår största order hittills, och det känns fantastiskt bra. CybAero tar nu steget från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett produktbolag, avslutar Mikael Hult.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se
Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68, e-post: ina.nehr@cybaero.se
Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.