Hoppa till innehåll

CybAero genomför framgångsrik testkampanj från Visby-korvett

Under sista veckan i april avslutades en omfattande testkampanj med CybAeros fartygsbaserade system Apid One. Beställare av kampanjen har varit FMV i samarbete med svenska marinen. Kampanjen har pågått i drygt ett år och avslutades under vecka 17 med flertalet flygningar från HMS Karlstad, en svensk korvett av Visby-klass.

Under testerna har bland annat systemets förmåga att autonomt starta och landa på fartyg i snabb rörelse testats. Vidare har systemet utfört uppdrag som exempelvis inneburit identifiering av föremål i vattnet. Testerna har genomförts enligt plan och bedöms av alla involverade parter vara mycket framgångsrika.

”Det är med stor tillförsikt som vi nu genomfört dessa avancerade tester. Vårt system har visat sig uppfylla de förväntningar och krav FMV och marinen ställt upp inför testerna.

Systemet har bland annat landat helt autonomt på korvetten i en hastighet på 25 knop. Vindförhållandena var upp till ca 15 m/s. Detta är första gången någonsin som en helikopter av denna typ och storlek helt autonomt landar på en korvett”, säger Mikael Hult, vd på CybAero.

”Vi är övertygade om att CybAeros APID One system, placerat på fartyg av den här typen, skulle kunna öka fartygets operationella förmåga väsentligt. Tack vare systemets flexibilitet kan vi utrusta helikoptern med olika sensorer vid olika tillfällen för att lösa de uppgifter och utmaningar som fartyget står inför” säger Hult vidare.

Cybaeronyhet 160503bCybAeros APID One system har nu bevisats vara en viktig del i många uppdrag liknande det som utförts på HMS Karlstad. Förutom militära applikationer kan systemet användas till civila uppdrag för att exempelvis hitta flyktingar som saknas till havs, inspektion av oljeplattformar och kartläggning av kustlinjer. CybAeros system ökar spaningsförmågan hos liknande fartyg på ett enkelt och priseffektivt sätt.
CybAero och Airbus har haft ett samarbete sedan 2011, och Visbykampanjen har nu visat på mognadsgraden i CybAeros fartygslandningssystem.

”Att se APID One genomföra helautomatiska fartygslandningar i 25 knop under verkliga förhållanden baserat på vårt DeckFinder-system är en verklig milstolpe i vårt partnerskap med CybAero”, säger Evert Dudok, Executive Vice President, Airbus Defence & Space Communication, Intelligence & Security.
Cybaeronyhet 160503c”Kustnära fartygsoperationer innefattar komplexa uppgifter, med inslag som smugglare, ubåtar och flyktingar. Vi har lyssnat till slutanvändarens krav och skapat ett lättanvänt system med två unika egenskaper; automatiskt fartygslandningssystem och en farkost som drivs av flygfotogen. Genom framgången hos den svenska marinen har vi nu positionerat oss för att bli marknadsledande i det här segmentet”, avslutar Hult.

Filmklipp från testerna finns på vår YouTube kanalhttps://www.youtube.com/watch?v=B19UhmxPYTc&feature=youtu.be
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se
Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.