Hoppa till innehåll

CybAero AB (publ) tecknar avtal med Skyworks Global

CybAero har tecknat ett avtal med Skyworks Global, ett amerikanskt företag som arbetar med design och utveckling av högprestandagyroplan.

Skyworks kommer tillförse CybAero en evig licens till deras patenterade gyroteknik. I gengäld kommer CybAero att dela gemensam immateriell äganderätt i den forskning och utveckling som bedrivs med hjälp av Skyworks patent.

CybAero och Skyworks har vidare enats om att uppta diskussioner kring gemensam produktmarknadsföring, försäljning och intäktsandel, när en marknadsklar APID-version har utvecklats med någon del av Skyworks immateriella äganderätt integrerad.

Brigadier General (Ret) John Michel; Direktör, Executive Committee på Skyworks Globala kommentarer: ”Vi är glada över möjligheten att samarbeta med CybAero, en av världens ledande utvecklare av ”Remotely Piloted Aircraft Systems”. Vi är övertygade om att kombinationen av Skyworks revolutionerande gyro-teknik och CybAeros omfattande marknadsförståelse och positionering kommer att ge potentiellt transformativa applikationer inom det snabbt växande området av fjärrstyrda system.”

Michael Auerbach; Ordförande på CybAero kommenterar: ”Det finns en stor möjlighet för oss i att samarbeta med Skyworks, världsledande inom gyronautik. Skyworks har stor kunskap och är visionärer inom flygindustrin. Vi ser stor potential i detta partnerskap och de applikationer som det kan medföra. Tillsammans kan vi arbeta vidare för att förbättra och revolutionera framtiden av RPAS.”

Om Skyworks: Skyworks Global Inc., är världsledande inom gyronautik, forskning och designen av hållbart autorotativt flyg. Skyworks har mer än 40 patent och flertalet på gång, allt genomfört med avsikten att både radikalt förändra hur gyroplan uppfattas samt hur de används. Från persontransport, jordbruk och gränsbeskydd till att bokstavligen förändra ekonomierna i utvecklingsländer är Skyworks mål att ändra världens syn på flygtekniken. För mer information om företaget, dess produkter och enskilda medlemmar i Skyworks-laget, besök www.Skyworks-Global.com.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande
Telefon: 013-465 29 00
E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 10.00.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.